projektowanie ogrodu
Cíle Nadačního Fondu


Cílem Nadačního fondu Ferdinanda Peroutky je napomáhat vytváření otevřené občanské společnosti
a proto fond prosazuje vytváření zdravého mediálního prostředí a podporuje analýzu a kritickou reflexi médií, včetně konkrétních mediálně analytických projektů.

K základním aktivitám fondu proto patří pořádání pravidelných debatních fór na klíčová témata, organizování profesních seminářů a kurzů. Za nedílnou součást svého úsilí považuje Nadační fond Ferdinanda Peroutky podporu dalšího profesního vzdělávání novinářů a fotografů pracujících
v médiích.

Nadační fond hodlá napomáhat při obsahování studijních míst v rámci novinářských programů na významných univerzitách a při získávání finančních prostředků na tyto studijní pobyty, stejně jako vyhledávat krátkodobé stáže v prestižních zahraničních médiích pro české novináře s patřičnou pracovní zkušeností.

Fond také hodlá podpořit odbornou diskusi vydáváním internetových novin, které by měly především sloužit jako informační, názorové a diskusní forum pro novináře.